Kołomycew, A. „Uspołecznienie Procesu Realizacji Zadań oświatowych Jako Forma Racjonalizacji Polityki Publicznej Gmin”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, czerwiec 2019, s. 191-13, doi:10.14746/ssp.2017.3.10.