Kobierecki, M. M. „Międzynarodowe Organizacje Sportowe Jako Aktorzy Dyplomatyczni. Przypadek FIFA wywierającej wpływ Na państwa”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, czerwiec 2019, s. 105-16, doi:10.14746/ssp.2019.2.6.