Sabawoon, M. „Strategia Unii Europejskiej Wobec Afganistanu. Wybrane Problemy”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, październik 2019, s. 181-94, doi:10.14746/ssp.2019.3.9.