Pogonowski, M. „Prewencja Rentowa Jako Metoda przeciwdziałania niezdolności Do Pracy. Wybrane Aspekty”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, marzec 2020, s. 115-32, doi:10.14746/ssp.2020.1.6.