Tomaszewski, K. „Rola Czynnika Ludzkiego W kształtowaniu Polityki Energetycznej współczesnego państwa”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, marzec 2020, s. 147-69, doi:10.14746/ssp.2020.1.8.