Zabikh, Sholpan. „Działania Legislacyjne Republiki Kazachstanu Na Rzecz Zapewnienia stabilności Gospodarczej I społeczno-Politycznej Podczas Pandemii”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4, grudzień 2021, s. 45-59, doi:10.14746/ssp.2021.4.4.