Bharti, Mukesh Shankar. „Post-Komunistyczny I Polityczny rozwój Instytucjonalny W Rumunii”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, marzec 2022, s. 73-97, doi:10.14746/ssp.2022.1.4.