Chwedoruk, R. „O anachroniczności Polskiego Kapitalizmu – Niekonserwatywne Krytyki Liberalizmu We współczesnej Polsce”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, grudzień 2003, s. 5-24, doi:10.14746/ssp.2003.2.01.