Paradowska, W., i R. Paradowski. „Podmiotowość Jako Transcendencja. Przyczynek Do Definicji podmiotowości Politycznej”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, czerwiec 2005, s. 5-10, doi:10.14746/ssp.2005.1.01.