Zieliński, W. „Krytyczny Pluralizm W Mediach, Czyli Kilka Uwag O Kapitale Idei”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, czerwiec 2005, s. 11-23, doi:10.14746/ssp.2005.1.02.