Rachwał, M. „Referendum Jako Forma udziału Obywateli W Kierowaniu Sprawami Publicznymi”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, grudzień 2005, s. 145-59, doi:10.14746/ssp.2005.2.10.