Kałążna, K. „Pozycja Kobiet Na Polskim Rynku Pracy. Uwarunkowania Prawne I rzeczywistość”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, czerwiec 2007, s. 73-99, doi:10.14746/ssp.2006.1.06.