Klejdysz, N. „Andrea Dworkin – Najbardziej Znienawidzona Feministka”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, czerwiec 2007, s. 159-72, doi:10.14746/ssp.2006.1.10.