Szymczyński, Tomasz R. „Droga Austrii Do członkostwa W Unii Europejskiej”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, grudzień 2007, s. 61-94, doi:10.14746/ssp.2006.2.04.