Hordecki, B. „Augustianizm Benedykta XVI a Oddolna Nauka społeczna Kościoła”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, czerwiec 2008, s. 49-60, doi:10.14746/ssp.2008.1.02.