Adamczyk, A. „Dynamika Zmian Migracyjnych Przed wejściem Polski Do Unii Europejskiej”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, czerwiec 2008, s. 179-04, doi:10.14746/ssp.2008.1.09.