Lebiotkowski, Andrzej. „Wpływ mediów Na kształtowanie Postaw Politycznych młodzieży (wyniki badań)”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1-2, czerwiec 2009, s. 273-92, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/9436.