Skrzypczak, J. „Prawa I obowiązki Stron Umowy Licencyjnej dotyczącej wzorów przemysłowych W świetle Regulacji Krajowych I Unii Europejskiej”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, wrzesień 2009, s. 93-104, doi:10.14746/ssp.2009.3.06.