Sobczak, W. „Ochrona Dziedzictwa Kultury W Systemie Prawnym Unii Europejskiej”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, wrzesień 2009, s. 105-24, doi:10.14746/ssp.2009.3.07.