Paradowski, R. „W Sprawie Projektu Preambuły Do Konstytucji Unii Europejskiej”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, czerwiec 2007, s. 37-41, doi:10.14746/ssp.2007.1.03.