Stępińska, A. „Formats of the Election Campaign Messages in Poland”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4, wrzesień 2009, s. 21-38, doi:10.14746/ssp.2009.4.02.