Lesiewicz, E. „Polska Debata Polityczna Wobec Eurokonstytucji”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4, grudzień 2009, s. 53-68, doi:10.14746/ssp.2009.4.04.