Churska-Nowak, K., i Łukasz Orylski. „The Boundaries Between the Religious and the Secular on the Polish Political Scene”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, czerwiec 2010, s. 63-80, doi:10.14746/ssp.2010.2.05.