Narożna, Dominika, i Katarzyna Ewa Nowak. „Własność Intelektualna W Uczelni Publicznej (część 2). Casus Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, marzec 2017, s. 121-36, doi:10.14746/ssp.2017.1.7.