Kraś, I. „Organizacja Nadzoru Nad Systemem Finansowym W Polsce”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, marzec 2017, s. 137-54, doi:10.14746/ssp.2017.1.8.