Barabasz, A. „Polska Wobec Jednolitego Aktu Europejskiego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1981–1987)”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, marzec 2017, s. 171-96, doi:10.14746/ssp.2017.1.10.