Potyrała, A. „Unia Europejska Wobec Nowych tworów państwowych (Casus Kosowa, Abchazji I Osetii Południowej)”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 1, marzec 2010, s. 15-36, doi:10.14746/ssp.2010.1.02.