Potyrała, A. „Niepodległość Kosowa W świetle Opinii Doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 3, wrzesień 2010, s. 27-46, doi:10.14746/ssp.2010.3.02.