Pająk-Patkowska, Beata, i Jaroslava Pospíšilová. „Czech and Polish Understanding of Democracy”. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, no. 4 (styczeń 3, 2019): 97–112. Udostępniono luty 8, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/17291.