1.
Rewizorski M. Podmiotowość prawnomiędzynarodowa Wspólnot Europejskich oraz Unii Europejskiej. 10.14746/ssp [Internet]. 15 marzec 2011 [cytowane 4 lipiec 2022];(1):45-4. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/10186