1.
Sobczak J, Gołda-Sobczak M. Problem rejestracji kościołów i związków wyznaniowych w polskim systemie prawnym. 10.14746/ssp [Internet]. 15 wrzesień 2012 [cytowane 6 lipiec 2022];(3):55-6. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/10576