- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Z

Ząbkowicz, Anna, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Ząbkowicz, Anna, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa
Ząbkowicz, Anna, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa
Ząbkowicz, Jerzy, Warszawa
Zadorożniuk, Ella, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa
Zadorożniuk, Ella, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa
Zagyi, Veronika, University of Eötvös Loránd

Ż

Żarna, Krzysztof, Uniwersytet Rzeszowski

Z

Zawadzka, Zofia, Uniwersytet w Białymstoku
Zawadzki, Janusz, Politechnika Poznańska
Zawiszewska, Agata, Uniwersytet Szczeciński

Ż

Żęgota, Krzysztof, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Z

Zheltovskyy, Vadym, Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora, Pułtusk
Zieliński, Wojciech, Gdańsk
Zieliński, Wojciech, Uniwersytet Gdański
Zimny, Rafał, Kazimierz Wielki University

Ż

Żmigrodzki, Marek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Żmigrodzki, Radosław, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Żółtkowski, Marcin, Warszawa
Żółtowska, Jolanta Eliza
Żukiewicz, Przemysław, University o f Wroclaw
Żumanowicz Nurbekow, Saken, Kazachski Uniwersytet Narodowy im. Al-Farabi

Z

Zyborowicz, Stanisław, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ż

Żyromski, Marek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1 - 24 z 24 elementów