Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 2 (2015) Polska, Niemcy i bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej (po wyborach parlamentarnych w Polsce w 2007 r.) Abstrakt  PDF
Agnieszka Bielawska
 
Nr 2 (2017) Dylematy bezpieczeństwa państw bałtyckich po aneksji Krymu Abstrakt  PDF
Aleksandra Kuczyńska-Zonik
 
Nr 3 (2016) Postrzeganie bezpieczeństwa przez samorządowców – wnioski z badań Abstrakt  PDF
Agnieszka Ignasiak, Maciej Drzonek
 
Nr 3 (2017) Wpływ inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej Abstrakt  PDF
Krzysztof Tomaszewski
 
Nr 3 (2017) Rola aktorów niepaństwowych w kształtowaniu bezpieczeństwa Abstrakt  PDF
Anna Antczak
 
Nr 1 (2017) Gwardia Narodowa Federacji Rosyjskiej jako element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Rosji Abstrakt  PDF
Natalia Kusa
 
Nr 2 (2018) Azja Centralna: uwarunkowania bezpieczeństwa regionalnego Abstrakt  PDF
Nartsiss Shukuralieva
 
Nr 2 (2017) Rola i zadania kontrwywiadu w obszarze funkcjonowania państwa z uwzględnieniem wybranych aspektów polityki bezpieczeństwa III RP Abstrakt  PDF
Marek Górka
 
Nr 2 (2017) Polityka energetyczna Polski: główne problemy i prognozy Abstrakt  PDF (English)
Remigiusz Rosicki
 
Nr 2 (2017) Bezpieczeństwo jako zjawisko społeczne Abstrakt  PDF
Ryszard Skarzyński, Elżbieta Kużelewska
 
Nr 1 (2019) Human security, prawa człowieka i prawo międzynarodowe - relacje między nimi Abstrakt  PDF (English)
Agnieszka Szpak
 
Nr 1 (2016) Działalność szpiegowska wobec Polski w dokumentach i analizach polskich służb specjalnych (1944–1989) – na przykładzie działalności wywiadowczej USA Abstrakt  PDF (English)
Remigiusz Rosicki
 
Nr 1 (2015) Uwarunkowania polityki integracyjnej wobec muzułmanów w Szwecji Abstrakt  PDF
Klaudia Gołębiowska
 
Nr 2 (2019) Niemilitarny wymiar wojny hybrydowej na Ukrainie Abstrakt  PDF (English)
Agnieszka Rogozińska
 
1 - 14 z 14 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo