[1]
Korbicz, H. 2018. Spojrzenie z zewnątrz: literatura rosyjska w twórczości krytyka ukraińskiego Mykoły Jewszana. Studia Rossica Posnaniensia. 37 (cze. 2018), 119–128.