[1]
Szokalski, J. 2018. Modlitwa i gestyka religijna w poezji Jesienina. Studia Rossica Posnaniensia. 37 (cze. 2018), 335–342.