[1]
Kamiński, P. 2018. Wizje estetyczne S. Załygina, W. Astafjewa i W. Rasputina (na materiale publicystyki). Studia Rossica Posnaniensia. 36 (cze. 2018), 81–92.