[1]
Mocarz-Kleindienst, M. 2018. Komizm współczesnych filmów rosyjskich na warsztacie tłumacza. Studia Rossica Posnaniensia. 42 (cze. 2018), 209–218. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.19.