[1]
Sarnowski, M. 2018. „…z polska — po rosyjsku”, czyli o tym, jak Polacy używają ruszczyzny. Studia Rossica Posnaniensia. 42 (cze. 2018), 259–272. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2017.42.23.