[1]
Tyczko, K. 2018. Radykalno-hermeneutyczne pojęcie „ekscesu” jako świętowanie codzienności. Na materiale powieści „Испуг” Władimira Makanina. Studia Rossica Posnaniensia. 41 (cze. 2018), 241–252. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.21.