[1]
Горбунова, Л. 2018. O relacjach kategorii „deiktyczności” i „fasadowości”. Studia Rossica Posnaniensia. 41 (cze. 2018), 283–288. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.25.