[1]
Słupianek-Tajnert, D. 2018. Socjalny wymiar konceptu ‘PERCEPCJA WZROKOWA’ w językowym obrazie świata Rosjan i Polaków (na materiale czasowników percepcji wzrokowej). Studia Rossica Posnaniensia. 41 (cze. 2018), 427–438. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2016.41.39.