[1]
Andruszko, C. 2018. „Myśl” Leonida Andrejewa w kontekście „Myśli” Blaise’a Pascala. Studia Rossica Posnaniensia. 36 (cze. 2018), 13–20.