[1]
Daszewskaja, O. 2018. Poezja Wadima Andrejewa i Daniiła Andrejewa: problem przedstawienia tożsamości narodowej. Studia Rossica Posnaniensia. 36 (cze. 2018), 59-70.