[1]
Słobodjan, E. 2018. Syntagma „nazwa ptaka” + „dźwięki wydawane przezeń” w przekładach „Słowa o wyprawie Igora” na język rosyjski (na materiale równoległego korpusu przekładów „Słowa o wyprawie Igora”). Studia Rossica Posnaniensia. 35 (lip. 2018), 275-280.