[1]
Wieliczko, A. 2018. Sfrazeologizowane struktury syntaktyczne jako specyficzne zjawisko rosyjskiego systemu składniowego. Studia Rossica Posnaniensia. 35 (lip. 2018), 289-298.