[1]
Sitarski, A. 2018. Koncept „czas” w rosyjskiej i polskiej przestrzeni językowej (na materiale rosyjskich i polskich frazeologizmów z komponentem „время”/„czas” i „день” /„dzień”). Studia Rossica Posnaniensia. 35 (lip. 2018), 267-274.