[1]
Sarnowski, M. 2018. O niektórych aspektach polsko-rosyjskiego dialogu międzykulturowego: „rossica” w strategicznej pozycji tekstu gazetowego. Studia Rossica Posnaniensia. 35 (lip. 2018), 249–258.