[1]
Narloch, A. 2018. Nowe zjawiska w sferze terminologicznych nominacji barw w języku rosyjskim. Studia Rossica Posnaniensia. 35 (lip. 2018), 157–166.