[1]
Małecki, Łukasz 2018. Emocja strachu jako jeden ze środków manipulacji językowej (na przykładzie tekstów współczesnej prasy rosyjskiej). Studia Rossica Posnaniensia. 35 (lip. 2018), 145–156.