[1]
Kosmeda, T. 2018. Filozofia badań lingwistycznych Jerzego Kaliszana i jego wkład w rozwój rusycystyki polskiej (na materiale prac monograficznych uczonego). Studia Rossica Posnaniensia. 43 (lis. 2018), 143–154. DOI:https://doi.org/10.14746/strp.2018.43.9.